Repairo noteikumi un nosacījumi platformas lietošanai | Repairo

Noteikumi un nosacījumi

Repairo SIA

Šie Noteikumi un Nosacījumi (ieskaitot arī šeit minētos dokumentus) regulē mūsu vietnes www.repairo.eu un www.repairo.lv un visas citas saistītās vietnes, pakalpojumus, lietojumprogrammas un rīkus, kurus mēs izmantojam (Repairo SIA vai “Pakalpojumi”). Tālāk tekstā Repairo. Izmantojot iepriekšminētās Repairo vietnes, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem Noteikumiem un Nosacījumiem, un piekrītat tos ievērot.

A DAĻA - Informācija par mums

Vietnes www.repairo.eu un www.repairo.lv pārvalda Repairo SIA (“Mēs”). Mēs esam privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijā ar uzņēmuma numuru 43603088399, un mūsu juridiskā adrese ir Jelgava, Mātera iela 22 – 36, LV-3001, Latvija.

B DAĻA - Lietotājiem piemērojamie termini

Šo noteikumu B daļa nosaka Noteikumus un Nosacījumus, kas piemērojami jebkurai personai, kas reģistrējas kā “Lietotājs” vietnēs www.repairo.eu un www.repairo.lv vai izmanto Repairo pakalpojumus kā lietotājs (“Automašīnas īpašnieks” vai “ Lietotājs”).

Lai izmantotu visas automašīnu īpašniekiem pieejamās Repairo iespējas, jums būs jāreģistrējas pie mums kā lietotājam, sekojot tiešsaistes norādēm. Jums tiks lūgts sniegt noteiktu informāciju par sevi, ieskaitot vārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Jums jāpārliecinās, ka informācija, kuru jūs sniedzat reģistrējoties, ir pareiza, pilnīga un nemaldinoša. Jums arī nekavējoties jāinformē mūs par visām jūsu sniegtās informācijas izmaiņām, atjauniniet informāciju, lai mēs varētu efektīvi sazināties ar jums.

Reģistrējoties, kā Lietotājam, jūs noslēdzat ar mums līgumu. Starp mums noslēgtais līgums sastāvēs no jūsu reģistrācijas datiem, šiem Noteikumiem un Nosacījumie  un mūsu Privātuma politikas (GDPR).

Pēc reģistrācijas, atsevišķus pakalpojumus mēs jums sniegsim bez maksas. Pakalpojumi ietvers iespēju apskatīt un salīdzināt automašīnu remontdarbnīcas, kas reģistrētas Repairo vietnē (“Partneri”), rezervēt nepieciešamos automobiļu remonta vai apkopes darbus Repairo vietnē un iespēju izlikt atsauksmes par jebkuru remontdarbnīcu, kuru esat izmantojis, vietnes izmantošanas rezultātā (“Atsauksmes”). Automašīnas remonta un apkopes vēsture tiks saglabāta un vienmēr būs jums pieejama Repairo vietnē.

Serviss vai remonts jārezervē tikai tad, ja jums ir patiesa vēlme veikt nepieciešamos darbus. Atsauksmi par automašīnu remontdarbnīcu jānosūta tikai tad, ja to esat izmantojis, izmantojot Repairo vietni. Turklāt jums jāpārliecinās, ka jebkurš jūsu ievietotās rezervācijas vai atsauksmes saturs atbilst mūsu pieļaujamās lietošanas politikas noteikumiem, kas izklāstīti turpmāk C daļas 2. punktā.

Ja, izvēloties Repairo, jūs nolemjat izmantot konkrēta automobiļu remonta darbnīcas (“Partneris”) pakalpojumus, jūs piekrītat mums paziņot, attiecīgi atjauninot atbilsotši rezervēšanas informāciju. To var izdarīt, informācijas panelī noklikšķinot uz atbilstošās pogas.

Pilna informācija par Lietotājiem pieejamajiem pakalpojumiem laiku pa laikam tiks publicēti vietnēs www.repairo.eu un www.repairo.lv. Mēs pastāvīgi cenšamies attīstīt un uzlabot mūsu piedāvātos pakalpojumus, tāpēc mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas jebkurā pakalpojuma daļā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs nodrošināsim jums Repairo vietni, izmantojot saprātīgas prasmes un rūpību saskaņā ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem. Tomēr, ja jūs izmantojat Remairo vietni kā automašīnas īpašnieks “Lietotājs”, jūs atzīstat un piekrītat, ka uz mūsu sniegtajiem pakalpojumiem attiecas šādi ierobežojumi un atrunas:

  • Lai arī mēs esam lūguši visus Lietotājus izmantot Pakalpojumus atbildīgi, mēs nevaram garantēt visas informācijas precizitāti, integritāti vai kvalitāti, kuru skatat vai saņemat, izmantojot mūsu Pakalpojumus, ko sniedz trešās puses. Tas ietver visu informāciju, kas iekļauta remontdarbnīcu un mehāniķu lapās, kuras ir uzskaitītas mūsu direktorijā (“Partneri”).
  • Ja jūs izmantojat Remairo vietni (“Pakalpojums”), jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neatbalstām un neiesakām nevienu no remontdarbnīcām un mehāniķiem, kuri ir uzskaitīti sarakstā vai kuri izmanto Pakalpojumus, un mēs nepārbaudam un nekontrolējam nekādu informāciju, kuru mehāniķi ievieto vai pārsūta, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkuras informācijas pārbaudi un verificēšanu, kurai jūs piekļūstat vai saņemat, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Ja izvēlaties izmantot jebkuras remontdarbnīcas vai mehāniķa pakalpojumus, informācijas dēļ, kuru esat saņēmis, izmantojot mūsu Pakalpojumus, jūs to darāt pilnībā uzņemoties visu risku un atbildību.
  • Ja jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus, jūs arī atzīstat un piekrītat, ka informācija, kas ietverta visos jūsu iesūtītos rezervācijas pieprasījumos, ir paredzēta tikai kā indikācija un tā nebūs pamats saistošam līgumam starp jums un jebkuru remontdarbnīcu vai mehāniķi. Ja Pakalpojumu izmantošanas rezultātā, izvēlaties uzdot remontdarbnīcai vai mehāniķim veikt jebkādu darbu, mēs iesakām noslēgt ar uzņēmumu vai mehāniķi rakstisku līgumu, skaidri norādot veicamos darbus un maksājamo cenu. Mēs nebūsim neviena līguma puse un nebūsim saistīti ar nevienu līgumu, kuru jūs slēdzat ar mehāniķi Pakalpojumu izmantošanas rezultātā.

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Mēs (Repairo) nekādā gadījumā neuzņemsimies nekādu atbildību pret jums vai atbildību par jebkura darba izpildi vai kvalitāti, kuru jūs lūdzat veikt jebkurai remontdarbnīcai vai mehāniķim, kā arī mēs neuzņemamies atbildību par jebkuras remontdarbnīcas vai mehāniķa darbībām vai bezdarbību.

C DAĻA - Piemērojamie vispārīgie noteikumi

Šo Noteikumu un Nosacījumu C daļa nosaka noteiktus nosacījumus, kas piemērojami visiem Repairo vietnes lietotājiem.

Ja reģistrēsities, lai izmantotu Repairo vietni, jums tiks lūgts norādīt derīgu un aktuālu e-pasta adresi, kā arī norādīt savu turpmāko paroli (“ID”). Jums ir jāsaglabā sava ID konfidencialitāte, to neatklājiet un nedodiet nevienam. Jūs esat atbildīgs par sava ID neatļautas izmantošanas novēršanu.

Ja uzskatāt, ka ir noticis drošības pārkāpums, piemēram, jūsu ID atklāšana, zādzība vai neatļauta izmantošana, jums par to nekavējoties jāpaziņo. Ja mēs pamatoti uzskatām, ka jūsu ID tiek izmantots jebkādā veidā, kas nav atļauts šajos Noteikumos un Nosacījumos, mēs paturam tiesības nekavējoties apturēt piekļuves tiesības, paziņojot par to jums, un bloķēt piekļuvi no jūsu ID, līdz problēmas tiek atrisinātas.

Repairo Pakalpojumi ļauj reģistrētiem lietotājiem izveidot, rediģēt un iesniegt materiālus iekļaušanai Pakalpojumos vai to pārsūtīšanai, ieskaitot (bez ierobežojumiem), izveidojot profilu, rezervējot servisu vai automašīnas remontu un ievietojot Atsauksmes (“Materiāls”). Kaut arī mēs nemēģinām uzraudzīt vai kontrolēt Materiālu iesniegšanu, mēs paturam tiesības izdzēst, pārvietot un rediģēt jebkuru iesniegto Materiālu, ja (pēc mūsu absolūtiem ieskatiem) mēs to uzskatām par vajadzīgu vai nepieciešamu.

Lietojot Repairo vietni, jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos likumus un noteikumus. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem Materiāliem, kuru iesniedzat iekļaušanai tīmekļa vietnē vai ieniedzat pārsūtīšanai. Jums jāpārliecinās, ka visi materiāli, kurus jūs pārsūtat, izmantojot vietni, ir likumīgi un godīgi. Jo īpaši jūs nedrīkstat publicēt un ar tīmekļa vietnes starpniecību pārsūtīt materiālus, kas:

  • ir krāpnieciski, negodīgi vai maldinoši;
  • ir nelikumīgi, uzmācīgi, apmelojoši, aizskaroši, draudoši, kaitīgi, vulgāri, piedauzīgi vai citādi ir nepieņemami vai pārkāpj likumus;
  • ir erotiski vai ar pornogrāfisku saturu;
  • mudina uz rīcību, kas ir noziedzīgs nodarījums, rada civiltiesisko atbildību vai citādi pārkāpj piemērojamos likumus, noteikumus vai prakses kodeksu;
  • pārkāpj trešo personu autortiesības vai citas tiesības;
  • ir tehniski kaitīgs (ieskaitot, bet ne tikai, datorvīrusus vai citu ļaunprātīgu programmatūru vai kaitīgus datus).

Iesniedzot mums materiālus, jūs piešķirat mums bez izņēmuma licenci izmantot, reproducēt, modificēt, tulkot, padarīt pieejamu un izplatīt materiālu vietnē vai ar tās starpniecību, ar nolūku nodrošināt turpmāku Repairo vietnes darbību.

Kaut arī mēs cenšamies nodrošināt, lai vietnē vai ar tās starpniecību pieejamā informācija būtu pareiza, atjaunināta un precīza, mēs negarantējam šādu materiālu precizitāti un pilnīgumu. Jo īpaši (bet ne tikai) Repairo vietne ļauj piekļūt un saņemt jums trešo personu sniegto informāciju. Trešās puses, kas iesniedz šo informāciju, ir atbildīgas par to, lai iesniegtais materiāls būtu precīzs un atbilstu attiecīgajiem likumiem un noteikumiem. Mēs nebūsim atbildīgi pret jums par trešās puses rīcību vai par kļūdām vai neprecizitātēm viņu piegādātajā materiālā.

Lai gan mēs vēlamies piedāvāt jums vislabāko iespējamo pakalpojumu, mēs neuzņemamies atbildību, ka Repairo vietne atbildīs jūsu prasībām. Mēs nevaram garantēt, ka Pakalpojumi būs bez kļūdām vai bez vīrusiem, vai arī tie būs pastāvīgi pieejami. Reizēm jūsu pieeja pakalpojumiem var tikt ierobežota, lai ļautu veikt remontu, apkopi vai jaunu funkciju vai pakalpojumu ieviešanu. Mēs varam pārtraukt Pakalpojumu vai kādu tā daļu, par to savlaicīgi paziņojot.

Pilnībā, ciktāl to pieļauj likumi, mēs izslēdzam jebkādu atbildību pret jums par jebkādu peļņas zaudēšanu, iespēju zaudēšanu, ienākumu zaudēšanu, paredzamo ieņēmumu zaudēšanu vai datu zaudēšanu vai par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, kas rodas, lietojot Repairo vietni vai jebkuru kļūdu vai problēmu, kas saistīta ar mūsu Pakalpojumiem, vai jebkāds saturs, kas saņemts, izmantojot Pakalpojumus.

Neviens no šiem Noteikumiem un Nosacījumiem neizslēdz vai neierobežo mūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem mūsu neuzmanības vai krāpnieciskas sagrozīšanas dēļ vai par jebkuru citu atbildību, kuru nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamajiem likumiem. Šie pakalpojumu sniegšanas Noteikumi un Nosacījumi neietekmē jūsu, kā patērētāja tiesības.

Mēs varam apturēt vai atcelt jūsu reģistrāciju un / vai pārtraukt jūsu piekļuvi Repairo vietnei un / vai mūsu vienošanos ar jums, ja jūs pārkāpjat šos Noteikumus un Nosacījumus vai esat nepareizi izmantojis vietni.

Jūs jebkurā laikā varat atcelt savu reģistrāciju, rakstiski informējot mūs. Ja jūs to darāt, jum ir jāpārtrauc lietot Repairo.

Jūsu reģistrācijas apturēšana, atcelšana vai izbeigšana un jūsu tiesības izmantot Repairo neietekmē nevienas puses likumā noteiktās tiesības vai saistības.

Ja nav norādīts citādi, autortiesības, datu bāzes tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības Repairo tīmekļa vietnē (ieskaitot visu ierobežojumu, visu saturu, datus, materiālus un tehnoloģijas, kas tiek izmantotas vai parādās Pakalpojumos vai tiek pārsūtītas caur tiem) pieder mums vai mūsu licences devējiem. Visas tiesības ir aizsargātas.

Izmantojot Repairo vietni, jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs apkopojam apkopotus un anonimizētus datus par Repairo tīmekļa vietnes izmantošanu un rezervējumiem, kas iesniegti, izmantojot Repairo vietni. Jūs piekrītat, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības un citas tiesības uz šādiem datiem pieder Repairo, un mēs varam šos datus izmantot jebkuram mērķim. Tomēr šajos datos netiks iekļauta nekāda informācija, no kuras var identificēt dažus Repairo vietnes lietotājus, ieskaitot visus lietotājus.

Repairo vietnēs ir iekļautas jomas, kurās jums tiek lūgts ievadīt informāciju par sevi. Uz jebkuru informāciju, kuru jūs iesniedzat mums, attiecas mūsu Privātuma politika (GDPR). Mēs savā vietnē izmantojam sīkdatnes. Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to, kā mēs tās izmantojam, ir atrodama mūsu Sīkdatņu izmantošanas politikā (GDPR). Reģistrējoties jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai mūsu Privātuma un Sīkdatņu politikā (GDPR) aprakstītajos veidos.

Visus paziņojumus mums nepieciešams nosūtīt pa e-pastu vai pa pastu, izmantojot A daļā norādīto kontaktinformāciju, un paziņojumi jums arī tiks nosūtīti pa e-pastu vai pasta adresi, kuru norādāt reģistrācijas laikā. Paziņojums tiks uzskatīts par iesniegtu, kad ir saņemts e-pasts (vai arī nākamajā darba dienā, ja tas tiek saņemts nedēļas nogalē vai svētku dienā saņemšanas vietā) vai 2 darba dienas pēc nosūtīšanas.

Ja kādu no šiem Noteikumiem un Nosacījumiem jebkura kompetentās iestādes tiesa atzīst par pilnībā vai daļēji spēkā neesošu vai neizpildāmu, citi šo Noteikumu un Nosacījumu pārējie noteikumi paliek spēkā.

Šajos Noteikumos un Nosacījumos vai likumā paredzēto tiesību vai tiesību aizsardzības līdzekļu neizmantošana nenozīmē atteikšanos no citām tiesībām vai aizsardzības līdzekļiem.

Mēs varam jebkurā laikā pārskatīt šos Noteikumus un Nosacījumus. Paredzams, ka jūs laiku pa laikam pārbaudīsit šos Noteikumus un nosacījumus, lai ņemtu vērā visas mūsu veiktās izmaiņas, jo tās jums ir juridiski saistošas. Dažus noteikumus, kas ietverti šajos Noteikumos un Nosacījumos, var aizstāt arī citiem noteikumi vai paziņojumi, kas publicēti citur mūsu tīmekļa vietnē.

Šie Noteikumi un Nosacījumi ir pakļauti Latvijas likumiem, un strīdi mūsu starpā ir Latvijas tiesu kompetencē.

Ja jums ir nepieciešama papildus informācija, ar mums varat sazināties, izmantojot kādu no mūsu pieejamajām sazināšanās metodēm:

E-pasts: [email protected] 

Aomeklējot saiti: www.repairo.eu/contact 

Telefons: +371 2 613 05 21

Remontēt automašīnu